5 frågor och svar om upphovsrätt och bildanvändning

Woman holiday journey travel relaxation

Vem äger bilden och vad är upphovsrätt?

Det är ofta jag hör frågor kring upphovsrätt, vem som äger bilderna och hur de får användas. Här har jag samlat några av de vanligaste frågorna och svaren!

 

Vem är upphovsmannen?

Upphovsmannen är personen som har skapat bilden. När det gäller fotografier är det personen som har tryckt på avtryckaren när bilden tas som är upphovsmannen.

 

Vad är upphovsrätten?

Det finns två delar av upphovsrätten, en ideell rättighet och en ekonomisk rättighet. Den ekonomiska rätten innebär att man som upphovsman kan sälja eller överlåta rättigheterna för en bild till en annan part. Man kan då avtala om hur bilden får användas och spridas. Trots att man har sålt de ekonomiska rättigheterna så har man fortfarande kvar de ideella rättigheterna. De ideella rättigheterna innebär att man som upphovsman har rätt att bli erkänd som skapare av bilden, det vill säga få sitt namn angivet i samband med bilden. Det innebär också att man i och med upphovsrätten kan bestämma att bilden varken får ändras på något sätt, genom exempelvis beskäringar eller pålagda filter, eller framställas på något sätt som är kränkande för bildskaparen. Man kan avstå från den ideella rätten men den kan inte överlåtas till någon annan. Någon annan kan inte vara upphovsman till en bild förutom upphovsmannen själv.

pexels-photo-461077

Hur får man använda en bild?

En bild kan sparas för privat bruk utan fotografens tillstånd. Du kan exempelvis kopiera en bild var som helst ifrån och använda som skärmbakgrund i datorn, eller lägga i en privat mapp som bara du har tillgång till. Om man däremot publicerar en bild på exempelvis Facebook, Instagram eller en blogg så måste man dels fråga fotografen om lov, samt ange fotografens namn vid bilden. Man har heller inte rätt att ändra på bilden på något sätt som genom filter på Instagram eller beskära bilden. Att man inte får publicera bilden utan lov beror bland annat på i vilket sammanhang bilden kan hamna i som kanske inte stämmer överens med fotografens uppfattningar och åsikter.

I privata sammanhang har man inte rätt att fotografera andra människor utan tillstånd, men på allmänna platser går det bra. Då äger fotografen rättigheterna till bilderna, trots att det tydligt syns vilka människor som har fotograferats. Vissa människor tror att om man själv syns på en bild så har man rättigheterna till den – men det stämmer alltså inte, utan det är fotografen som äger bilden.

 

Vad kan hända om någon bryter mot upphovsrättslagen?

Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet använder en bild på ett sätt som strider mot upphovsrätten kan det leda till straff i form av böter eller till och med fängelse i upp till två år. Vanligare är dock att upphovsmannen först ber om att bilden tas bort, eller skickar en faktura för användningen av bilden.

 

Finns det undantag?

I reklamsammanhang har fotografen inte rätt att sälja eller publicera en bild där en persons identitet tydligt framgår. I den här typen av sammanhang har man rätt till att bestämma över hur man framställs. Ett annat undantag från upphovsrätten är om upphovsmannen till ett fotografiskt verk har varit död i mer än 70 år. Det finns även något som kallas för creative commons zero lincense som man kan hitta på sidor som distribuerar stock photos. Detta innebär att man har tillåtelse att ladda ner och använda bilderna utan att namnge fotografen, och i många fall, om inte de flesta, så förekommer inte ens fotografens namn vid bilderna. En sida som sysslar med den här typen av stock photos är pexels.com