Hur du använder hashtags på Instagram

best-top-popular-instagram-hashtags

 

Har du funderat på varför vissa inlägg kan få flera hundra likes, medan andra bara får några få? Eller varför vissa får massor med kommentarer och andra tycks vara osynliga?

Detta kan bero på flera olika anledningar som antalet följare ditt konto har, tiden på dagen då du postar dina inlägg eller kvaliteten på dina inlägg. Eller vilka hashtags du använder. Och det är just hashtags som ska vi reda ut här och nu så att du lättare når ut till fler konton och har möjlighet att få fler följare.

 

Hur använder jag en hashtag?

En hashtag används i texten i själva inlägget, och genom att skriva #winter kan andra användare se ditt inlägg då de söker på ”#winter”. Det går att skriva sina hashtags i kommentarsfältet men för tillfället tycks Instagrams algoritm blockera användare från att synas om dessa placeras som kommentarer istället för i textrutan.

Instagram tillåter max 30 hashtags per inlägg, fler än detta kommer inte att synas och du riskerar även shadowban om du försöker att bryta mot Instagrams regler. Läs mer om shadowban här.

 

Vilka hashtags borde jag använda?

Det beror helt på vad ditt inlägg handlar om och vilken målgrupp du vill nå ut till. Säg att du driver en inredningsbutik i Stockholm och vill driva fler kunder till din butik är det lämpligt att din målgrupp består av boende eller besökare i Stockholm. Om du då använder internationella hashtags som ”#interior” med väldigt många användare så kommer ditt inlägg bara synas en kort stund innan det försvinner på grund av alla nya inlägg. Använder du istället ”#interiörStockholm” som inte har lika många inlägg så kommer ditt inlägg synas under en längre tid. Vid maximal användning av hashtags som inte har över en miljon inlägg så ökar du möjligheten för att synas för rätt målgrupp under en längre tid. De konton som är inriktade på resor och använder hashtagar som ”beautifuldestinations” och ”travel” som har flera miljoner inlägg kommer bara synas några sekunder innan flödet av nya inlägg tar över i listan. Dessa kan istället bytas ut exempelvis ”#exploretheglobe” och ”#sheisnotlost” som har färre inlägg och därför gör det möjligt att synas längre.

pexels-photo-389734

Vilka hashtags borde jag inte använda?

Förutom de som har flera miljoner inlägg så bör du inte använda begränsade eller blockerade hashtags. Om en hashtag blivit begränsad så innebär det att det bara är de mest populära som syns, inte de senaste. Har en hashtag istället blivit blockerad så går det inte ens att söka på den. Konton som försöker använda dessa typer av hashtags riskerar att råka ut för shadowban. Läs mer om detta här.

 

Övriga tips

För att lyckas med Instagram gäller det även att du har ett syfte med ditt konto. Är syftet att visa resebilder så bör du inte lägga upp en massa blandade typer av bilder, som exempelvis kläder, citat, selfies (som inte har något med resor att göra) mm. Om ditt konto ser rörigt ut så kommer potentiella nya följer dra sig från att följa dig. Försök få kontot att se så enhetligt ut som möjligt. Något annat som vissa inte är medvetna om är att generellt så syns ens inlägg bara för ca 10% för de följare som man har, och det är viktigt att engagera sig i andras inlägg för att synas. Om någon lämnar en trevlig kommentar på ditt inlägg så blir du väl nyfiken på vem det är?

Använd Stories för att visa mer av din personlighet. Det kan handla om bilder eller videoklipp som bara ligger uppe under 24 timmar, och det påverkar inte hur ditt konto ser ut visuellt.

Passa på att kika in på något av mina konton @clundqvistphotography eller @clundqvistportraits när du ändå rör dig i Instagrams djungel!

Lycka till och skriv gärna en kommentar och berätta hur det går!

 

Skärmavbild 2017-12-05 kl. 00.11.39 (kopia)

 

How to use hashtags on Instagram

Have you wondered why some of your posts can get hundreds of likes, while others only get a few? Or why some get lots of comments and others seem to be invisible?

This may be due to several reasons, like the number of followers your account has, the time of the day you post or simply the quality of your posts. Or what hashtags you use.

And hashtags is what we’ll figure out here and now so you can easily reach out to more users and in the end get more followers.

 

How do I use a hashtag?

A hashtag should be used in the text of the post itself, and by typing #winter, other users can see your post as they search for ”#winter”. It’s possible to write the hashtags in the comment field, but Instagram’s algorithm seems to block posts from appearing if hashtags are placed in the comments field instead of in the text box.

Instagram allows a maximum of 30 hashtags per post – more than this will not be visible and you’ll risk shadowban if you violate Instagram’s rules. Read more about the  shadowban here.

 

Which hashtags should I use?

It depends entirely on what your account and your posts are about,  and what audience you want to reach. Say you are running a interior store in Stockholm and you want to drive more customers to your store, it is then advisable that your target group consists of residents or visitors in Stockholm. If you use international hashtags like ”#interior”, which has many users, then your post will only be visible shortly before it disappears because of all new posts. If you use ”#interiörStockholm” (the swedish word for interiorStockholm) which has a lot less posts, your post will appear for a longer time.

With the maximum use of hashtags (that do not have over one million posts), you increase the ability to appear in front of the right audience for a longer time.

Those accounts that focus on travel and use the ”beautifuldestinations” and ”travel” will only appear for a few seconds because of the many million posts with those hashtags. The new posts will soon take your post’s place and yours will disappear in the list.

These accounts could instead use ”#exploretheglobe” and ”#sheisnotlost” with fewer posts, meaning yours will be shown for a longer time compared to those with million posts.

 

pexels-photo-238480

 

Which hashtags should I not use?

In addition to those hashtags with many million posts, you should not use restricted or blocked hashtags. If a hashtag has been restricted, it means that it’s only the most popular ones, not the latest ones, that will show up when someone searches for it. If a hashtag has been blocked it is not even possible to search for it. Accounts that try to use these types of hashtags are likely to end up being shadowbanned.

 

Other tips for success

In order to succeed at Instagram, you should have and know the purpose of your account. If it is to show travel photos, you should not upload a lot of mixed posts, such as clothes, quotes, selfies (that has nothing to do with travel) etc. If your account looks messy, potential new followers will likely not follow you. Try to make your account look as good as possible.

Use the Instagram Stories to show more of your personality. This can be photos or videos that only which will last only 24 hours, and it does not affect how your account looks visually. Something else that some may not be aware of is that in general, one’s posts appear to only about 10% of the followers. Therefore it is important to engage in others’ posts to be seen. If someone leaves a nice comment on your post, you’d be curious about who it is, right?

While your working your way through the jungle of Instagram’s do’s and don’ts, go ahead and look me up @clundqvistphotography or @clundqvistportraits and say hello!

Good luck and let me know in the comments section how it goes!

 

10 reaktioner till “Hur du använder hashtags på Instagram

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s